Budząc natchnienie

Istnieje wiele fantastycznych osób. Istnieje wiele fantastycznych słów, które padły z ich ust. Te, które zrobiły na mnie największe wrażenie zapisuję i często do nich wracam. Dzisiaj kilka z nich. Mogą stać się inspiracją, motywem do zmian lub po prostu przywołać zgubiony w ciągu tygodnia uśmiech. 

„Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.” 
Audrey Hepburn

"Jes­tem sa­molub­na, niecier­pli­wa i trochę niepew­na siebie. Po­pełniam błędy, tracę kon­trolę i jes­tem cza­sami ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie pot­ra­fisz znieść mnie, kiedy jes­tem naj­gor­sza, to cho­ler­nie pew­ne, że nie zasługu­jesz na mnie, gdy jes­tem najlepsza." 
Marilyn Monroe

"Zawsze bądź pierwszorzędną wersją siebie zamiast drugorzędną wersją kogoś innego."  
Judy Garland  


"Niezależność. Przecież ona nie istnieje na zewnątrz, ale wewnątrz nas. Jeśli wewnętrznie zależę od czegokolwiek lub kogokolwiek nie pomogą mi nawet najbardziej sprzyjające warunki." 
Brigitte Bardot

„Nic nie jest niemożliwe, czyli możliwe jest wszystko. 
Audrey Hepburn
Brak komentarzy

Prześlij komentarz